Άλλες Υπηρεσίες (Θεραπείες)

Φαρμακοθεραπεία

Μια πληθώρα σύγχρονων φαρμακευτικών ουσιών με μεγάλη αποτελεσματικότητα και λίγες παρενέργειες χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση νόσων όπως αγχώδεις διαταραχές, μείζονες καταθλίψεις, διπολικές διαταραχές, ψυχώσεις και πολλά άλλα -σε συνδυασμό με ψυχοθεραπεία ή και όχι- με στόχο τη γρήγορη ύφεση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Συμβουλευτική Ζεύγους

Αντιμετωπίζονται προβλήματα που αφορούν την συντροφική σχέση και έχουν να κάνουν με δυσλειτουργικά σχήματα επικοινωνίας, δυσκολίες στο να μεταβεί το ζευγάρι σε μια νέα φάση ζωής, επαναλαμβανόμενες εντάσεις, δυσχέρειες στην οικειότητα καθώς και διάφορες «κρίσεις» όπως για παράδειγμα μια εξωσυζυγική σχέση.

Τραυματοθεραπεία (EMDR-Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

Αντιμετωπίζονται συμπτώματα όπως άγχος, κατάθλιψη, φοβίες, σωματικές ενοχλήσεις, διαταραχές ύπνου κ.α. τα οποία σχετίζονται άμεσα με συγκεκριμένα στρεσογόνα γεγονότα και τραυματικά βιώματα στο παρελθόν. Μέσα σ ένα ασφαλές ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο, με ειδικές τεχνικές (αμφίπλευρα διεστιακά αισθητηριακά ερεθίσματα) γίνεται επεξεργασία αρνητικών, τραυματικών εμπειριών, εστιάζοντας στις σκέψεις και τα συναισθήματα που σχετίζονται μ αυτές.

Πρόληψη Υποτροπής (Αλκοολισμός)

Αφού έχει προηγηθεί η φάση της σωματικής αποτοξίνωσης από το αλκοόλ, εφαρμόζονται συγκεκριμένες ψυχοθεραπευτικές τεχνικές και παρεμβάσεις στο πλαίσιο της απεξάρτησης από την ουσία, με στόχο την ανάδειξη των κινήτρων, την αποφυγή καταστάσεων υψηλού κίνδυνου για χρήση, την ψυχολογική υποστήριξη κλπ. Απώτερος στόχος είναι να πάψει το αλκοόλ να αποτελεί το επίκεντρο στη ζωή ενός ανθρώπου και στη θέση του να μπορούν να προκύψουν ευχαρίστηση και νόημα από άλλες πηγές στην καθημερινότητα.

Θεραπεία Σεξουαλικών Διαταραχών

Με μια ποικιλία φαρμακευτικών και ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων αντιμετωπίζονται προβλήματα όπως διαταραχή της σεξουαλικής διέγερσης, της επιθυμίας, πρόωρη εκσπερμάτιση και άλλα.

Συμβουλευτική

Αφορά ανθρώπους που σε μια δεδομένη χρονική στιγμή βρίσκονται αντιμέτωποι μια «κρίση» στη ζωή τους, όπως π.χ. ένα πένθος, διάγνωση μιας σοβαρής σωματικής νόσου, ένα διαζύγιο, δυσχέρειες στην εργασία, προβλήματα στη σχέση με τα παιδιά, προσαρμογή σε νέες συνθήκες διαβίωσης, δυσκολίες στη μετάβαση σε μια νέα φάση ζωής. Προσφέρεται ένα ασφαλές θεραπευτικό πλαίσιο όπου τα ζητήματα αυτά μπορούν να συζητηθούν, να εκφραστούν και να γίνουν αντικείμενο αναστοχασμού και κατανόησης, προκειμένου να μπορέσει ο θεραπευόμενος να ανακαλύψει νέες διεξόδους και καινούργιες προοπτικές.