ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόρμα επικοινωνίας

Αγίας Σοφίας 10
7ος όροφος, Τ.Κ. 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Ιατρείου: 2310 288255